Biz kimiz?


Globalleşen dünya koşullarında mesleklerin, hayatın ve karar alma sürecinin çok hızlı olduğu bu zamanda ülkemizde de kentleşme ve modern yaşamın etkisiyle şehirlerde artan nüfus bir arada yaşama kültürünün getirmiş olduğu zorlukları ortaya çıkartıyor. Müstakil evler yerlerini apartman dairelerine, apartmanlar yerlerini rezidanslara, rezidanslar ise büyük sitelere evriliyor. Hal böyle iken düzen ve kuralları uygulayacak sistemler ve uygulayıcılar ortaya çıkıyor. MBS Yönetim ve Danışmanlık olarak bu ihtiyacın farkındayız

MBS Yönetim ve Danışmanlık şirketi 15 Eylül 2020 yılında bu ihtiyaca dayalı olarak kuruldu. Şirketimiz şeffaflık ilkesi gereğince YONETİMCELL alt yapısını kullanarak hizmet vereceği apartman ve sitelerde kat malikleri ve sakinlerinin ortak kullanımını sağlayacaktır. Şirketimiz toplanan bütçeyi gizli değil tamamıyla kullanıcılarının takibine açacaktır. Şirketimizi tercih eden sakinlerimiz mülklerinin değerini arttıracağını, sıfır sorun anlayışıyla daire sahiplerinin ve sakinlerinin huzur içerisinde yaşamalarını sağlayacağız. MBS Yönetim ve Danışmanlık olarak kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar ortadan kaldırılacak ve çözüm odaklı çalışma yapımızla sakinlerimizin bir arada mutlu yaşamalarını sağlayacağız.